Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2016.03.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.03.21 11:18
Treść aktu: