Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Medyczny”
Minister Obrony Narodowej 2020.02.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.02.19 11:59
Treść aktu: