Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
319.
Zarządzenie Nr 32/MON z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2014.10.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.10.03 15:26
Treść aktu: