Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
318.
Zarządzenie Nr 89/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.27 13:18
Treść aktu: