Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
318.
Zarządzenie Nr 31/MON z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Zandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2014.10.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.10.03 15:24
Treść aktu: