Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
316.
Zarządzenie Nr 90/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Wojskowego Nr 63 w Czarnem przy Jednostce Wojskowej Nr 4224 w Wałczu
Minister Obrony Narodowej 2012.08.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.27 13:15
Treść aktu: