Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
313.
Zarządzenie Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.24 10:15
Treść aktu: