Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
311.
Zarządzenie Nr 40/MON z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2015.11.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.11.10 10:52
Treść aktu: