Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
310.
Zarządzenie Nr 30/MON z dnia 24 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.09.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.24 13:18
Treść aktu: