Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
31.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.02.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.02.04 11:44
Treść aktu: