Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
31.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zaspołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.23
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.23 11:30
Treść aktu: