Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
309.
Zarządzenie Nr 86/MON z dnia 7 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Wojskowej Przechodni Lekarskiej "CePeLek" Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2012.08.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.07 11:42
Treść aktu: