Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
309.
Zarządzenie Nr 29/MON z dnia 24 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowodcy Garnizonu Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2014.09.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.24 13:17
Treść aktu: