Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
308.
Zarządzenie Nr 85/MON z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytytut Medycyny Lotniczej"
Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.06 12:17
Treść aktu: