Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
307.
Zarządzenie Nr 84/MON z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.06 12:14
Treść aktu: