Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
306.
Zarządzenie Nr 83/MON z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 108 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ełku
Minister Obrony Narodowej 2012.08.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.06 11:13
Treść aktu: