Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
303.
Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2014.09.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.02 11:59
Treść aktu: