Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
302.
Zarządzenie Nr 28/MON z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
Minister Obrony Narodowej 2014.08.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.08.29 13:38
Treść aktu: