Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
301.
Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu
Minister Obrony Narodowej 2014.08.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.08.29 13:37
Treść aktu: