Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Zarządzenie Nr 47/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:17
Treść aktu: