Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
297.
Zarządzenie Nr 82/MON z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz ustanowienia kierownika tej jednostki budżetowej dysponentem środków budżetu państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.08.01
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.01 14:13
Treść aktu: