Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
296.
Zarządzenie Nr 81/MON z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.01
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.01 14:09
Treść aktu: