Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
293.
Zarządzenie Nr 39/MON z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu 115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnia Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Helu
Minister Obrony Narodowej 2015.10.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.10.30 10:50
Treść aktu: