Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
291.
Zarządzenie Nr 28/MON z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2013.11.13
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.11.13 11:15
Treść aktu: