Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
290.
Zarządzenie Nr 80/MON z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.31 08:42
Treść aktu: