Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
288.
Zarządzenie Nr 78/MON z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.31 08:28
Treść aktu: