Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
287.
Zarządzenie Nr 31/MON z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wyrażania zgody na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym
Minister Obrony Narodowej 2013.11.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.11.07 12:10
Treść aktu: