Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
281.
Zarządzenie Nr 29/MON z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Oddziałowi Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2013.11.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.11.04 12:26
Treść aktu: