Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
280.
Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego
Minister Obrony Narodowej 2013.10.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.10.31 12:35
Treść aktu: