Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ceremoniału składania przysięgi przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2016.03.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.03.10 12:35
Treść aktu: