Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
275.
Zarządzenie Nr 77/MON z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.16 10:39
Treść aktu: