Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
275.
Zarządzenie Nr 26/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2014.08.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.08.04 12:44
Treść aktu: