Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
274.
Zarządzenie Nr 25/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
Minister Obrony Narodowej 2014.08.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.08.04 12:42
Treść aktu: