Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
271.
Zarządzenie Nr 76/MON z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Inspektoratu Uzbrojenia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy ramowej w zakresie świadczenia usług celno-spedycyjnych na rzecz określonych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.11 10:47
Treść aktu: