Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
271.
Zarządzenie Nr 36/MON z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku
Minister Obrony Narodowej 2015.09.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.09.29 11:03
Treść aktu: