Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
268.
Zarządzenie Nr 35/MON z dnia 17 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Pancernej i Samochodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.09.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.09.21 11:14
Treść aktu: