Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
266.
Zarządzenie Nr 90/15 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu organizacji służby i jej pełnienia w systemie skoszarowanym przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego odbywających szkolenie zawodowe
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2015.09.15
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.09.15 12:23
Treść aktu: