Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
263.
Zarządzenie Nr 76/MON z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 2 do umowy offsetowej zawartej dnia 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company
Minister Obrony Narodowej 2021.12.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.12.21 11:36
Treść aktu: