Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
261.
Zarządzenie Nr 75/MON z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powolania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.10 11:59
Treść aktu: