Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
260.
Zarządzenie Nr 74/MON z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.10 11:56
Treść aktu: