Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
259.
Zarządzenie Nr 50/MON z dnia 23 grudnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej – Narodowe Centrum Kryptologii na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz nadania statutu Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2019.12.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.12.24 08:44
Treść aktu: