Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
258.
Zarządzenie Nr 49/MON z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2019.12.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.12.24 08:43
Treść aktu: