Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
256.
Zarządzenie Nr 75/MON z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.12.14 10:43
Treść aktu: