Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
255.
Zarządzenie Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
Minister Obrony Narodowej 2012.07.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.04 13:49
Treść aktu: