Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
252.
Zarządzenie Nr 23/MON zdnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.07.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.30 12:21
Treść aktu: