Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
251.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.07.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.07.30 12:19
Treść aktu: