Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
250.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.08.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.24 11:03
Treść aktu: