Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.13 11:27
Treść aktu: