Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej 2020.02.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.02.14 12:04
Treść aktu: