Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
249.
Zarządzenie Nr 32/MON z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu 109. Wojskowemu Szpitalowi z Przychodnia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotniej w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2015.08.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.08.24 10:50
Treść aktu: